Bestuur Stichting

voorzitter
Prof. dr. B.J.H. Aikema

vice-voorzitter
Mw. A. Loen-Lisei

secretaris
Dr. A. A. Fleischer

penningmeester
Drs. P. van Dijk

bestuursleden
Dr. I.M. Contant
Drs. P.-M. Gijsbers


Comité van Aanbeveling

Job Wijnands, Ambassadeur van Nederland in Italië

Paul Hustinx, (tot sep. 2015) Directeur TEFAF Maastricht, The European Fine Art Foundation

Umberto Marcello del Majno, President van de wereldassociatie van comités voor behoud van het werelderfgoed in Venetië en tevens honorair consul van Nederland in Venetië

Pietro Tramontin, CEO Europe, Middle East and Africa, DDB Worldwide Communications Group Inc.

Christiaan Weijts, auteur en columnist

De Poorters

De Geschiedenis van de Poorters
De Vereniging en haar bestuur
De Stichting en haar bestuur

De Stichting Nederlands Venetië Comité

Op initiatief van de heer G. Metzelaar werd op 11 december 1973 te Amsterdam een stichting opgericht onder de naam Stichting Nationaal Comité Nederland, in 1993 te Den Haag gewijzigd in Stichting Nederlands Venetië Comité.

Bestuursleden van het eerste uur waren de heren:
T. Tromp (directeur Philips) voorzitter
G. Metzelaar, secretaris
W.Ch.J.M. van Lanschot, penningmeester.

Later traden toe als voorzitter de ex-ambassadeurs van Nederland in Italië de heren H. Boon en mr. W. Baron van Pallandt. De huidige voorzitter is prof. dr. B.J.H. Aikema.

Overige bestuursleden:
Prof. dr. B.J.H. Aikema (Hoogleraar aan de Università degli Studi di Verona)
Mevrouw J.W.M.C. Bennink-Wierts (Voorzitter Genootschap Nederland-Italië)
Mevrouw dr. H.A. van den Berg-Noë (Wetenschappelijk hoofdmedewerkster Kunsthistorisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht)
Drs. Th. Coppes
Drs. R.R. de Haas, (Rijksinspecteur van Roerende Monumenten)
Mevrouw P.A. Hengeveld-Brand
Mevrouw mr. M.C.J. Holl- Veldhuyzen van Zanten
Drs. B.J.E.M. de Hoog (Directeur Centrale Directie Internationale Betrekkingen Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
Mr. R. Hotke (Directeur Generaal voor Culturele Zaken van het Ministerie van C.R.M.)
Ir. J. van de Kerk (Oud Directeur Generaal Rijkswaterstaat)
Gustav Leonhardt (dirigent, musicoloog, klavecinist en organist)
Dr. S.H. Levie (directeur Rijksmuseum)
Ir. W.A. Raaijmakers
J. Rutgers (Fondation Européenne de la Culture)
Prof. dr. R.W. Scheller (Kunsthistorisch Instituut UvA)
Mevrouw drs. J.F. Schouwenaar-Franssen (Voorzitter van de Nederlandse Afdeling van de Gemengde Commissie ter uitvoering van het Nederlands Italiaans Cultureel Verdrag)
Drs. G. Strasser (Secretaris Nationale UNESCO Commissie Centrale Directie Internationale Betrekkingen Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
Mevrouw drs. M. van Suchtelen- van Hattum
Prof. dr. H. Schulte Nordholt (Nederlands Instituut te Rome)
F. Tunnissen (directeur Unesco Nederland)

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200198.


Doel

De “Stichting Nederlands Venetië Comité” heeft statutair als doel:

a) het in Nederland stimuleren en coördineren van activiteiten die leiden tot het uitvoeren van projecten in de stad Venetië in het bijzonder met betrekking tot behoud van objecten van culturele en/of kunsthistorische waarde;

b) het onderhouden van de geëigende internationale contacten in verband met het sub a) bepaalde met name met soortgelijke buitenlandse rechtspersonen en comités en met lokale instellingen en autoriteiten in Venetië;

c) het inzamelen van gelden in Nederland voor het onder a) genoemde streven hetwelk met name kan geschieden door daartoe de vereniging “De Poorters van Venetië” bij deze inzameling te betrekken.

Het Stichtingsbestuur onderhoudt de contacten in Venetië en kiest en begeleidt de door de Vereniging en de Stichting te financieren restauratieplannen in de stad.


Pietro Torta prijs

In 1994 viel ons comité de eer te beurt om te worden gekozen voor de prestigieuze 21e Pietro Torta prijs, een belangrijke Italiaanse erkenning voor de door ons geleverde meerjarige restauratie-inspanningen aan de San Zaccaria kerk.