Bestuur Vereniging

voorzitter
Dott.ssa Annalisa Loen-Lisei

secretaris
Dr. Alette A. Fleischer

penningmeester
Drs. Pieter van Dijk

bestuursleden
Dr. Iris M. Contant

De Poorters

De Geschiedenis van de Poorters
De Vereniging en haar bestuur
De Stichting en haar bestuur

Vereniging De Poorters van Venetië

In 1978 - vijf jaar na de oprichting, op initiatief van dhr G. Metzelaar - van de Stichting Nederlands Venetië Comité werd, eveneens op zijn initiatief, een vereniging opgericht met de naam De Poorters van Venetië

Deze vereniging heeft tot doel het inzamelen in Nederland van gelden die aan de Stichting Nederlands Venetië Comité worden overgemaakt en bestemd zijn voor de restauratie en het onderhoud van historische gebouwen en kunstvoorwerpen in Venetië.

In totaal zijn in de afgelopen 30 jaar aan de projecten ruim € 500.000,= besteed, waarvan een groot deel in de periode vanaf 1995. Het leeuwendeel, €200.000, werd besteed aan de restauratie van de façade van de San Zaccaria basiliek (uitgevoerd in 2004-2007)

Het verschil met de Stichting is dus niet de doelstelling, maar heeft een juridische reden. Een stichting kan geen gewone leden hebben - alleen bestuursleden - en een vereniging wel. Daardoor is het met een vereniging makkelijker leden- en sponsoractiviteiten te ontwikkelen.

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40634200. Het aantal leden van de vereniging bedraagt ca. 370 (2015).


Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks, in april, wordt de statutair vereiste Algemene leden vergadering gehouden. De plaats van samenkomst wisselt, maar heeft altijd een cultuurhistorisch karakter. Zo werd in 2012 de 38e ALV gehouden in Alkmaar, in 2013 in Amersfoort, in 2014 in Arnhem en de laatste in april 2015 in Den Haag.
Eerder kwamen o.m. Hoorn, ´s-Hertogenbosch en Gouda aan de beurt.

Na de vergadering wordt de dag voortgezet met een gezamenlijke lunch en een programma met een culturele inslag, zoals museum- of tentoonstellingsbezoek, een concert, een lezing of een stadswandeling.


Onderscheidingen

Op 2 juni 2007, tijdens de ontvangst ter gelegenheid van de Festa della Repubblica, kregen, als erkenning voor hun langdurige verdiensten voor het behoud van het cultureel erfgoed in Venetië, drie van onze bestuursleden een bijzondere onderscheiding uitgereikt door de Italiaanse ambassadeur Gaetano Cortese.

Tijdens een plechtige ontvangst op 18 januari 2008 in de residentie van de Italiaanse ambassadeur en zijn echtgenote, kregen zij de versierselen behorende bij de onderscheidingen uitgereikt.

Trotse familieleden en een groot aantal Poorters waren getuige van de onderscheiding van onze voorzitter Marion Bolten met de titel Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella della Solidarieta' Italiana.

Op de linkerfoto staat de trotse Grande Ufficiale met links haar echtgenoot Carel Raven, en rechts het ambassadeursechtpaar Cortese.

Onze penningmeester Wim Raaijmakers en bestuurslid Ruud Booker werden benoemd tot Commendatore dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.

Foto's: Arnold van Lindert en Marianne de Vries Robbé