De Poorters

Door uw lidmaatschap helpt u onze stichting bij haar werkzaamheden en helpt u de schitterende kunstschatten van Venetiƫ te behouden. Tevens krijgt u als lid het Nieuwsbulletin van de Vereniging, een Jaarkroniek en uitnodigingen voor lezingen en een ledendag. Ook kunt u deelnemen aan Venetiƫreizen voor leden .

Als u lid wilt worden of uw interesse kenbaar wilt maken, vult u dan het formulier rechts in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Inloggen

Voor vertrouwelijke informatie - ledenlijst e.d. - kunt u inloggen met uw individuele poortercode. Deze code staat vermeld op alle brieven die u van ons ontvangt. Indien u uw code niet meer weet kunt u de code opvragen per email.


ALV 2017

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

De ALV en Ledendag 2017 heeft plaats op 22 April 2017 in Amsterdam. Hier leest u t.z.t. meer informatie over de dag.