De Poorters

Door uw lidmaatschap helpt u onze stichting bij haar werkzaamheden en helpt u de schitterende kunstschatten van Venetië te behouden. Tevens krijgt u als lid het Nieuwsbulletin van de Vereniging, een Jaarkroniek en uitnodigingen voor lezingen en een ledendag. Ook kunt u deelnemen aan Venetiëreizen voor leden .

Als u lid wilt worden of uw interesse kenbaar wilt maken, vult u dan het formulier rechts in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Inloggen

Voor vertrouwelijke informatie - ledenlijst e.d. - kunt u inloggen met uw individuele poortercode. Deze code staat vermeld op alle brieven die u van ons ontvangt. Indien u uw code niet meer weet kunt u de code opvragen per email.


Contributies en fiscale regelingen

De inkomsten worden grotendeels door de leden opgebracht. Dat gebeurt via contributies, kerstgiften, legaten en activiteiten zoals lezingen, concerten, museumbezoek en de jaarlijkse cultuurhistorische reis in oktober naar Venetië.

Jaarlijkse contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt:

€20,= jongeren tot 30 jaar
€40,= voor een enkel lid
€55,= voor twee leden, mits op hetzelfde adres woonachtig.

Lidmaatschap voor het leven

Men kan ook lid voor het leven worden door een bedrag ineens te betalen.
Bijdragen lid voor het leven (eenmalig bedrag):

leeftijd in jaren€ per persoon
25 - 40 760
40 - 50 655
50 - 55 575
55 - 60 480
60 - 65 365
> 65 255

Culturele ANBI

Sinds 1 januari 2008 worden de Stichting en de Vereniging door de fiscus aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (culturele ANBI). Daardoor kan een donateur giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Door de Status "cultureel" mag u uw gift verhogen tot 125%. Dit alles uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen (artikel 6.33 Wet I.B. 2001) en uw persoonlijke situatie. Tevens hoeven deze instellingen geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Rekeningnummer

Postadres: M. van Hove, Bergsingel 78b, 3037 GJ Rotterdam
Bankrekening:
- ING / Postbank NL81 INGB 0003 9565 50 t.n.v. De Poorters van Venetië, Rotterdam