Overzicht restauraties

De restauraties in en om de San Zaccaria die door De Poorters gefinancierd zijn, vindt u op de plattegrond.

Gezamenlijk met andere comite’s werden restauraties gerealiseerd van:

  • Aula Magna in Ateneo Veneto
    • De Cappella Grimani in de kerk van San Francesco della Vigna (Sir Ashley Clarke memorial) (1996).
    • De houten Calvarie (Gekruisigde Christus met Maria en Johannes) in de kerk van het kerkhof San Michele (2001).

Restauratieprojecten: San Zaccaria

Door toedoen van De Poorters van Venetië konden vele restauraties tot stand worden gebracht. Een groot deel daarvan betrof de San Zaccaria.

Door uw muis over een van de in de plattegrond aangeduide restauratieprojecten te bewegen ziet u detailinformatie over het betreffende project.

De San Zaccaria is in vele opzichten een bezienswaardige en waardevolle kerk. Historisch gezien vanwege haar nauwe banden met de staat, hetgeen tot uiting kwam in het jaarlijkse bezoek van de doge en zijn gevolg.
Op paaszondag kwamen vanuit de San Marco basiliek de doge, de signoria, binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, en vertegenwoodigers van het volk in een plechtige processie naar de kerk, waar zij de vespers bijwoonden.
Deze processie werd gehouden ter herinnering aan het feit dat, aan het eind van de 12e eeuw, de nonnen van dit welvarende klooster een groot deel van hun tuin hadden afgestaan aan doge Sebastiano Ziani, zodat het San Marcoplein kon worden vergroot.

Tussen de negende eeuw en twaalfde eeuw werden in de San Zaccaria acht doges begraven. De San Zaccaria is niet alleen van belang vanwege haar functie in vroegere tijden; ook heden ten dage is zij het centrum van een levendige parochiegemeenschap.

Kunsthistorisch gezien is San Zaccaria een ware schatkamer, met als hoogtepunt het kleurrijke altaarstuk Madonna en Kind met heiligen uit 1505 van Giovanni Bellini.

De San Tarasio kapel is het paradepaardje van de poorters. Daarin bevinden zich de meeste van onze restauratieprojecten. Als de restauratie van de achterzijde van het grote altaarstuk van Vivarini eind dit jaar wordt afgerond, is de restauratie van de San Tarasio kapel compleet.

De gevel van de San Zaccaria wordt beschouwd als een van de meest opvallende en typische voorbeelden van de Venetiaanse Renaissancestijl. Deze stijl is een combinatie van de laatgotische en de klassieke renaissancestijl.
De restauratie van de gevel vormt een hoofdstuk apart

Jeanne van der Stappen, Handleiding Venetiëreis 2009