Overzicht restauraties

De restauraties in en om de San Zaccaria die door De Poorters gefinancierd zijn, vindt u op de plattegrond.

Gezamenlijk met andere comite’s werden restauraties gerealiseerd van:

  • Aula Magna in Ateneo Veneto
    • De Cappella Grimani in de kerk van San Francesco della Vigna (Sir Ashley Clarke memorial) (1996).
    • De houten Calvarie (Gekruisigde Christus met Maria en Johannes) in de kerk van het kerkhof San Michele (2001).

Lopende projecten

Cappella dell'Addolorata

Illustratie

Voorbereidende werkzaamheden voor restauratie van gewelf en wanden van deze kapel hadden plaats in 2012, waarna het echte werk van start ging in 2013. Dit wordt uitgevoerd in fasen. De tweede fase, de restauratie van het gewelf, is eind 2014 afgerond. Het resultaat mag er zijn. In de Nieuwsbulletins van de Vereniging wordt regelmatig bericht over de voortgang. Voor elke fase willen wij eerst de financiering rond hebben. De volgende fase betreft de afwerking van de wanden. De planning geschiedt in nauwe samenwerking met de Soprintendenza, de Unesco en de kerkelijke Curie in Venetië.

De Cappella dell'Addolorata - van Maria de Moeder van Smarten - bevindt zich direct naast de San Tarasiokapel in de San Zacchariakerk. De kapel dankt haar naam aan een schilderij van de Mater dolorosa in de stijl van Titiaan, in een weelderige achttiende-eeuwse lijst.

In deze kapel stond ook een grote vitrine waarin een aantal kostbaarheden van de kerk - kelken, canonborden, wierookvaten etc. - tentoongesteld waren. Deze is ten behoeve van de restauratie en het herstel in ere van de kapel verwijderd. Op de linkerwand bevinden zich sporen van oude fresco's. Op de hoekpilaar zijn resten zichtbaar van een negende-eeuwse afbeelding van Johannes de Doper met in zijn rechterhamd het Lam Gods.

Tot ca. 1460 was deze ruimte de zuidelijke zijkapel van de San Tarasio kapel toen deze nog het koor was van de oorspronkelijke San Zaccaria kerk. Het schip van deze oude San Zaccaria bestaat ook nog en deze zou een fase later aan de beurt moeten komen voor restauratie.

Gezien de omvang van dit project wordt er over gedacht om samen te werken met een of twee zustercomités.

De Soprintendenza. zorgt voor een deskundige begeleiding en minutieuze voorbereiding. Opnamen met röntgen- en andere scanapparatuur en tal van chemische analyses spelen een centrale rol. Soms duurt het lang voordat met het werk begonnen wordt, maar dit komt de uitvoering ten goede.


Polyptiek van Vivarini

Illustratie Links naast de Cappella dell'Addolorata bevindt zich de Capella di San Tarasio. Hierin is een polyptiek opgesteld dat in 1443 is geschilderd door Antonio Vivarini en zijn zwager Giovanni d'Alemagna.

Het veelluik is naar Rome gebracht voor conserverende maatregelen aan de verflaag. In februari 2015 is het gerestaureerde werk korte tijd in Rome tentoongesteld. Daarna keerde het huiswaarts naar Venetië, waar het op 25 maart 2015 na een feestelijke plechtigheid werd herplaatst.
Komend project: de restauratie van het houten kruisbeeld


Illustratie Hoog in het gewelf van de San Zaccaria kerk, boven het hoofdaltaar, bevindt zich sinds jaar en dag een groot houten kruisbeeld.
Dit beeld stamt uit de veertiende of vroeg vijftiende eeuw en stond waarschijnlijk opgesteld in de ‘oude’ San Zaccaria.
Van deze oude kerk, de gotische voorloper van de huidige, bestaat een groot deel nog in de vorm van de huidige kapellen gewijd aan San Tarasio en San Atanasio.


In juli werd een begin gemaakt met de uitvoering van het plan dit kruisbeeld met collega-comités te restaureren. Op toch wel spectaculaire wijze werd het beeld omlaag gehaald door klimmers die vrij hangend aan een touw het beeld uit zijn verankeringen haalden en veilig aan de grond brachten.
Na restauratie kan het dan worden geplaatst in de San Tarasio kapel. De investering wordt begroot op ongeveer euro 50.000. Ons comité heeft euro 11.000 toegezegd.