Nieuws

Contact

Heeft u vragen of wil u meer informatie ontvangen over de Stichting of onze vele activiteiten, aarzelt u dan niet contact op te nemen. Wij zullen uw email zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Help Venetië redden

gevel

Wij als Nederlanders weten wat het is te strijden tegen het water. Is het daarom dat we zo´n band hebben met Venetië? Die stad vecht tegen de schade die overstromingen elk jaar opnieuw teweeg brengen. Onze organisatie, de Vereniging De Poorters van Venetië, vecht mee.

Wie zijn wij?

In november 1966 werden Florence en Venetië geteisterd door ongekende overstromingen, die enorme schade toebrachten aan talloze, unieke kunstschatten.
Unesco deed toen een dringend beroep op de lidstaten om particuliere comités op te richten, die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de hoogst noodzakelijke restauraties van de beschadigde kunstwerken.
In Nederland werden toen de Stichting Nederlands Venetië Comité en de daarmee verbonden de Vereniging De Poorters van Venetië opgericht. Deze organisaties hebben een gezamenlijk doel: restauraties uit te voeren aan belangrijke werken van kunst en architectuur in Venetië. Wij concentreren ons daarbij vooral op de prachtige kerk San Zaccaria met een indrukwekkende bouwgeschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen.

De Vereniging realiseert deze doelstelling door ledenbijdragen, bijdragen voor ledenactiviteiten, giften en legaten.

Wat doen wij concreet?

Zo is mede dankzij de financiële bijdragen van onze leden de restauratie van de voorgevel van de kerk in 2007 afgerond.

Op dit moment restaureren wij gefaseerd de Capella della Madonna Addolorata, of ook Maria Moeder van Smarten. Deze gotische kapel bevindt zich in het oudste deel van de San Zaccariakerk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de 9de eeuw. Een voor een worden het gewelf, de wanden en de vloer gerestaureerd. Dit gebeurt in samenwerking met de Venetiaanse Soprintendenza, ofwel de afdeling monumentenzorg van de stad. U kunt ons en Venetië helpen de financiële middelen daarvoor bijeen te krijgen.

Er moet nog veel gebeuren, zowel in de kerk San Zaccaria als in Venetië in het algemeen, en de tijd dringt, want als we niets doen gaat het proces van verwaarlozing en verval door en dreigen objecten van culturele en kunsthistorische waarde onherstelbare schade op te lopen en zelfs te verdwijnen. Venetië kan dit niet alleen!

Daarom vragen wij uw steun.

Wat vragen wij van u?

Word lid/donateur. Voor een jaarlijkse contributie van €40,- voor een enkel lid of €55,- voor twee leden, mits op hetzelfde adres woonachtig, draagt u bij aan het behoud van een unieke stad.
U ontvangt regelmatig ons Nieuwsbulletin met verenigingsnieuws en de Jaarkroniek van de Vereniging. Verder wordt u uitgenodigd voor bijzondere concerten en interessante lezingen, waar u ander "Poorters" ontmoet, die net als u belangstelling hebben voor Venetië, Italië in het algemeen of voor Kunst en cultuur. Wij pogen in 2016 weer een ledenreis onder kunsthistorische begeleiding naar Venetië te organiseren, waaraan u als lid kunt deelnemen.
Uw bijdrage is voor 125% fiscaal aftrekbaar, een verhoging die te danken is aan de Status als "culturele ANBI". Geeft u liever een bedrag ineens, dan kunt u lid voor het leven worden.

Word vandaag nog lid, Venetië-fans en kunstliefhebbers over de hele wereld en niet op de laatste plaats de Venetianen zullen u dankbaar zijn!